een schild tegen de elementen

een schild tegen temperatuurinvloeden

Uw Egis poolcover beschermt uw zwembad tegen de elementen

Overdag verdampt het water van uw zwembad door de invloed van zon en wind.

's Nachts en op de frissere momenten van het jaar is de omgevingstemperatuur lager dan die van uw zwembadwater en verliest uw zwembad aan warmte.

Uw Egis pool cover bestaat uit niet-temperatuur geleidende materialen en elke lamel bestaat uit 3 kamers die met een isolerende luchtlaag gevuld zijn.
Hierdoor wordt het water van uw zwembad afgeschermd zodat u significant minder water- en warmteverlies kent. 

Wanneer u uw Egis poolcover uitrust met de Solar-optie dan zal uw poolcover overdag zélf warmte overbrengen naar uw zwembad, waardoor u tot 4° per dag aan energiekosten uitspaart.

U vermindert uw energiekost en verlengt uw zwembadseizoen!